INGENIEUR


Tekenwerk met een “constructieve touch”


Linea Recta is een multidisciplinair tekenbureau, ook thuis in het visualiseren van stabiliteitsstudies. Vanuit een op uitvoering gerichte visie leveren wij kwalitatief tekenwerk aan bouwkundige studiebureaus. Wij denken op een constructieve wijze mee en zorgen voor gedetailleerde uitvoeringsplannen stabiliteit.


Residentiële woonprojecten, utiliteitsgebouwen, overheidsgebouwen, ... met de nodige kennis worden uw studies vertaald in zorgvuldig uitgewerkte bekistingsplannen, wapeningsplannen, meetstaten, buigstaten, ...

Duidelijke plannen dragen immers bij aan een vlotte uitvoering van ieder project!

> Realisaties

Project 1

IR-13-wapening.jpg

Project 4

IR-13-balken.jpg